Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Οι αρχικές συναντήσεις των ομάδων για την Αειφορία και τον Κηφισό

Σας καλωσορίζουμε σήμερα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση του 53ου ΓΕΛ Αθηνών για το σχολικό έτος 2016-17 και στο μόνιμο blog της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολείου μας...

Οι μαθητές, στην πρώτη μας κοινή συνάντηση στις 11 Νοεμβρίου 2016, χωριστήκαμε σε δυο μεγάλες ομάδες: η μια θα ασχοληθεί με τον Κηφισό ποταμό και το οικοσύστημά του και η άλλη με την Αειφορική Ανάπτυξη στη συνοικία μας.


Ακολουθούν φωτογραφίες με το παιχνίδι γνωριμίας μεταξύ των μελών της ομάδας που θα ασχοληθεί με τον Κηφισό στην πρώτη ξεχωριστή συνάντηση που έγινε στις 18 Νοεμβρίου 2016 στο στρατηγείο μας.
Και τώρα μερικές φωτογραφίες από την πρώτη ξεχωριστή συνάντηση της ομάδας που θα μας μάθει την αξία της Αειφορίας στην καθημερινή μας ζωή η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2016.