Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021

Συμμετοχή σε eTwinning Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Η ομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 2020-21 συμμετέχει στο eTwinning Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Building sustainable economies and societies in Europe" με θέμα την αειφορία στην Ευρώπη, που συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί του γερμανικού σχολείου Berufsbildende Schulen 1 Goslar. 

Στο σχέδιο συμμετέχουν επίσης σχολεία από τη Γαλλία, την Κροατία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Τσεχία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα ξεκινήσουν την 1η Φεβρουαρίου 2021 και θα έχουν διάρκεια 5 μηνών.


 
Καλή επιτυχία στη νέα διεθνή συνεργασία του σχολείου μας!