Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Πιλοτική εφαρμογή της ψηφιακής εφαρμογής @kids4thecity

Οι μαθητές/-ήτριες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του @53rd_lyceum_of_athens έκαναν μια μοναδική βιωματική εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Κέντρο της Αθήνας τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου. Περιηγήθηκαν σε γνωστά και "άγνωστα" μνημεία και δημόσιους χώρους του αστικού περιβάλλοντος και έκαναν έναν διαφορετικό "διάλογο" με αυτά αξιοποιώντας πιλοτικά την νέα ψηφιακή εφαρμογή του προγράμματος ¨Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία". @kids4thecity