Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022

Μια μοναδική ημέρα στην Ελευσίνα!

Μια μοναδική εμπειρία στην ηλιόλουστη Ελευσίνα απολαύσαμε στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις 2 Δεκεμβρίου 2022! Συμμετείχαμε στο θαυμάσιο βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας και συνειδητοποίησαμε μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες τη σύνδεση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος με την Κλιματική Κρίσης της εποχής μας.

Ευχαριστούμε πολύ τις εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ Ελευσίνας για το υποδειγματικό πρόγραμμα που υλοποίησαν μαζί μας.