Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023

Δηλώσεις Συμμετοχής στα Προγράμματα / Ομίλους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2023-24

Αγαπητοί κηδεμόνες, μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή του παιδιού σας στα Προγράμματα / Ομίλους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συμπληρώνοντας μια Υπεύθυνη Δήλωση gov.gr σύμφωνα με το υπόδειγμα που βλέπετε στο συνημμένο έγγραφο και στέλνοντάς την με email στο σχολείο μας. Καταληκτική ημερομηνία Υπευθύνων Δηλώσεων: 9 Νοεμβρίου 2023.