Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Στο Πρόγραμμα "Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία" εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης

Στο Πρόγραμμα "Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία" εορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης και οι μαθήτριες και μαθητές δημιουργούν έργα για να τιμήσουν τη διαχρονία της σύγχρονης Ελλάδας.

Πίνακας της Μαρίας Δαρειωτάκη.